Persaccreditatie, Fotogebruik en tekstgebruik
Aanvragen voor persaccreditaties gaan via de organiserende stichting NTA. Je kunt een aanvraag doen via de e-mail:
Aanvragers van persaccreditatie dienen aan de volgende eisen te voldoen:
  • Voor accreditatie komen alleen die mediavertegenwoordigers in aanmerking waarvan de organisatie op redelijkerwijze kan verwachten dat de werkzaamheden zullen leiden tot publicaties over het NK Off Road Racing in lokale dan wel nationale media. Het staat de organisator ten alle tijde vrij eerdere publicaties op te vragen.
  • Er zullen niet meer dan twee vertegenwoordigers per organisatie of titel worden geaccrediteerd. De aanvrager dient 21 jaar of ouder te zijn en in het bezit van een erkende Pers kaart (DAPA/KNAF, NSP, NVJ) dan wel aantoonbaar werkzaam voor media die regelmatig berichten over Off Road Racing in het algemeen of het evenement in bijzonder en een schrijven kunnen tonen van de verantwoordelijke redactie/redactiechef
  • Accreditatie aanvragen moeten uiterlijk 5 dagen voor het evenement binnen zijn.
  • Voor het accrediteren namens een internetsite geldt dat enkel vertegenwoordigers van professioneel opererende redacties toegelaten zullen worden, van sites die aantoonbare nieuwswaarde vertegenwoordigen, die geen commercieel oogmerk dragen met betrekking tot de verkoop van fotomateriaal en Aanvragen van sites die alleen foto materiaal aanbieden zullen afgewezen worden.
  • Alleen correct ingevulde aanmeldingsdocumenten worden in behandeling genomen. De organisatie zal onjuist of incomplete documenten niet beantwoorden.

Een uiteindelijke beslissing tot toelating zal ter discretie van de organisatie genomen worden.
Denkt u eraan dat op het evenement zelf ter plaatse GEEN mogelijkheid is zich te accrediteren!

Comments (1)

  1. Graag zouden wij komend weekend aanwezig zijn bij de NK Offroad te Havelte. Na jarenlang met Autosportvision.nl de rally’s verslagen te hebben zijn we nu begonnen met de website Rallyfacts.nl. Hiermee willen we nog dieper ingaan op de rallysport in zijn algemeen en daarmee ook de Rallyraid wedstrijden en NK Offroad verslaan in woord en beeld.

Leave a Reply to Horaire Cancel reply